موضوعات کتاب ها

 کنترل کیفی دارو های گیاهی و حوزه های مرتبط
Quality Control of Herbal Medicines and Related Areas
نام کتاب:

کنترل کیفی دارو های گیاهی و حوزه های مرتبط

Quality Control of Herbal Medicines and Related Areas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Yukihiro Shoyama
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.8 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


درمان مکمل در بهداشت و درمان معاصر
Complementary Therapies for the Contemporary Healthcare
نام کتاب:

درمان مکمل در بهداشت و درمان معاصر

Complementary Therapies for the Contemporary Healthcare
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Marcelo Saad and Roberta de Medeiros
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طب سوزنی – مفاهیم و فیزیولوژی
Acupuncture - Concepts and Physiology
نام کتاب:

طب سوزنی – مفاهیم و فیزیولوژی

Acupuncture - Concepts and Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Marcelo Saad
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 18.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 مکانیسم های زیر بنایی بیماری صرع
Underlying Mechanisms of Epilepsy
نام کتاب:

مکانیسم های زیر بنایی بیماری صرع

Underlying Mechanisms of Epilepsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Fatima Shad Kaneez
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 29 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


به سوی درمان های جدید برای بیماری پارکینسون
Towards New Therapies for Parkinson's Disease
نام کتاب:

به سوی درمان های جدید برای بیماری پارکینسون

Towards New Therapies for Parkinson's Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: David I. Finkelstein
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.7 مگابایت
قیمت: 250,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


طیف بالینی بیماری آلزایمر - حرکت به سوی تدابیر جامع تشخیصی و درمانی
The Clinical Spectrum of Alzheimer's Disease -The Charge Toward Comprehensive Diagnostic and Therapeutic Strategies
نام کتاب:

طیف بالینی بیماری آلزایمر - حرکت به سوی تدابیر جامع تشخیصی و درمانی

The Clinical Spectrum of Alzheimer's Disease -The Charge Toward Comprehensive Diagnostic and Therapeutic Strategies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Suzanne De La Monte
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 10.3 مگابایت
قیمت: 250,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


علائم بیماری پارکینسون
Symptoms of Parkinsons Disease
نام کتاب:

علائم بیماری پارکینسون

Symptoms of Parkinsons Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Abdul Qayyum Rana
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


تدابیر استاندارد و نوآورانه در رفتار شناخت درمانی
Standard and Innovative Strategies in Cognitive Behavior Therapy
نام کتاب:

تدابیر استاندارد و نوآورانه در رفتار شناخت درمانی

Standard and Innovative Strategies in Cognitive Behavior Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Irismar Reis de Oliveira
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 ناهماهنگی حرکتی نخاعی – مخچه ای
Spinocerebellar Ataxia
نام کتاب:

ناهماهنگی حرکتی نخاعی – مخچه ای

Spinocerebellar Ataxia
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Jose Gazulla
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اصول مهندسی بافت
Principles of Tissue Engineering, 4th Edition
نام کتاب:

اصول مهندسی بافت

Principles of Tissue Engineering, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Robert Lanza , Robert Langer, Joseph P. Vacanti
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 101 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 سوء استفاده جنسی – شکستن سکوت
Sexual Abuse - Breaking the Silence
نام کتاب:

سوء استفاده جنسی – شکستن سکوت

Sexual Abuse - Breaking the Silence
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Ersi Abacı Kalfoglu and Rehat Faikoglu
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اسکیزوفرنی در قرن بیست و یکم
Schizophrenia in the 21st Century
نام کتاب:

اسکیزوفرنی در قرن بیست و یکم

Schizophrenia in the 21st Century
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: T.H.J. Burne`
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 5.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


موضوعات مرتبط با اختلالات غذا خوردن
Relevant topics in Eating Disorders
نام کتاب:

موضوعات مرتبط با اختلالات غذا خوردن

Relevant topics in Eating Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Ignacio Jauregui-Lobera
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اختلالات روانی – پیشرفت های جهانی
Psychiatric Disorders - Worldwide Advances
نام کتاب:

اختلالات روانی – پیشرفت های جهانی

Psychiatric Disorders - Worldwide Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Toru Uehara
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


اختلالات روانی - روندها و تحولات
Psychiatric Disorders - Trends and Developments
نام کتاب:

اختلالات روانی - روندها و تحولات

Psychiatric Disorders - Trends and Developments
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Toru Uehara
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 5.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اختلالات روانی – مرز های جدید در اختلالات خلقی (عاطفی)
Psychiatric Disorders - New Frontiers in Affective Disorders
نام کتاب:

اختلالات روانی – مرز های جدید در اختلالات خلقی (عاطفی)

Psychiatric Disorders - New Frontiers in Affective Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Dieter Schoepf
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 اختلالات استرس پس از درمان در یک مفهوم جانی
Post Traumatic Stress Disorders in a Global Context
نام کتاب:

اختلالات استرس پس از درمان در یک مفهوم جانی

Post Traumatic Stress Disorders in a Global Context
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Emilio Ovuga
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 7.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 نوروپاتی محیطی (آسیب اعصاب محیطی) – پیشرفت ها در روش های های تشخیصی و درمانی
Peripheral Neuropathy - Advances in Diagnostic and Therapeutic Approaches
نام کتاب:

نوروپاتی محیطی (آسیب اعصاب محیطی) – پیشرفت ها در روش های های تشخیصی و درمانی

Peripheral Neuropathy - Advances in Diagnostic and Therapeutic Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Ghazala Hayat
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


افسردگی پریناتال (بارداری)
Perinatal Depression
نام کتاب:

افسردگی پریناتال (بارداری)

Perinatal Depression
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Maria Graciela Rojas Castillo
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


درمان نوین صرع
Novel Treatment of Epilepsy
نام کتاب:

درمان نوین صرع

Novel Treatment of Epilepsy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Humberto Foyaca-Siba
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 8.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر