موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب مراقبت از دیابت: راهنمای عملی
Diabetes Care: A Practical Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت از دیابت: راهنمای عملی

Diabetes Care: A Practical Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Rowan Hillson
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم میلودیسپلاستیک
Myelodysplastic Syndromes
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم میلودیسپلاستیک

Myelodysplastic Syndromes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Ota Fuchs
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 27.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ملاحظات مولکولی و تحول مسائل مربوط به مدیریت جراحی در درمان بیماران مبتلا به تومور مغزی
Molecular Considerations And Evolving Surgical Management Issues In The Treatment Of Patients with a Brain Tumor
نام کتاب:

دانلود کتاب ملاحظات مولکولی و تحول مسائل مربوط به مدیریت جراحی در درمان بیماران مبتلا به تومور مغزی

Molecular Considerations And Evolving Surgical Management Issues In The Treatment Of Patients with a Brain Tumor
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Terry Lichtor
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 16.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلالات حرکتی هیپرکینتیک
Hyperkinetic Movement Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلالات حرکتی هیپرکینتیک

Hyperkinetic Movement Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Roger M Kurlan , Paul E Greene , Kevin M Biglan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای آناتومی انسان و فیزیولوژی آزمایشگاهی
Human Anatomy & Physiology Laboratory Manual: Making Connections, Cat Version
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای آناتومی انسان و فیزیولوژی آزمایشگاهی

Human Anatomy & Physiology Laboratory Manual: Making Connections, Cat Version
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Catharine C. Whiting
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 103.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آسم
Asthma: From Childhood Asthma to ACOS Phenotypes
نام کتاب:

دانلود کتاب آسم

Asthma: From Childhood Asthma to ACOS Phenotypes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Celso Pereira
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آپوپتوز در پاتوژنز سرطان و درمان ضد سرطان: دیدگاه های جدید و فرصت ها
Apoptosis in Cancer Pathogenesis and Anti-cancer Therapy: New Perspectives and Opportunities
نام کتاب:

دانلود کتاب آپوپتوز در پاتوژنز سرطان و درمان ضد سرطان: دیدگاه های جدید و فرصت ها

Apoptosis in Cancer Pathogenesis and Anti-cancer Therapy: New Perspectives and Opportunities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Christopher D. Gregory
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان ضد انعقادی (آنتی کوآگولاسیون تراپی)
Anticoagulation Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان ضد انعقادی (آنتی کوآگولاسیون تراپی)

Anticoagulation Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Ozcan Basaran and Murat Biteker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس  تصویربرداری دریچه میترال
An Atlas of Mitral Valve Imaging
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس تصویربرداری دریچه میترال

An Atlas of Mitral Valve Imaging
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Milind Desai , Christine Jellis and Teerapat Yingchoncharoen
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آلرژی و تنفس
Allergy and Respiration
نام کتاب:

دانلود کتاب آلرژی و تنفس

Allergy and Respiration
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Mieczyslaw Pokorski
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های آلرژیک: دیدگاه های تازه
Allergic Diseases: New Insights
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های آلرژیک: دیدگاه های تازه

Allergic Diseases: New Insights
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Celso Pereira
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دژنراسیون ماکولا (انحطاط ماکولای چشم) مرتبط با سن
Age-Related Macular Degeneration
نام کتاب:

دانلود کتاب دژنراسیون ماکولا (انحطاط ماکولای چشم) مرتبط با سن

Age-Related Macular Degeneration
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: D. Virgil Alfaro and John B. Kerrison
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پس از جمجمه خوانی: استفاده مجدد عصبی و تعامل مغزی
After Phrenology: Neural Reuse and the Interactive Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب پس از جمجمه خوانی: استفاده مجدد عصبی و تعامل مغزی

After Phrenology: Neural Reuse and the Interactive Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Michael L. Anderson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 22.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کاربرد های زیبایی نور شدید پالس
Aesthetic Applications of Intense Pulsed Light
نام کتاب:

دانلود کتاب کاربرد های زیبایی نور شدید پالس

Aesthetic Applications of Intense Pulsed Light
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Lucian Fodor , Monica Elman and Yehuda Ullmann
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 20.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در پاتولوژی جراحی: سرطان معده
Advances in Surgical Pathology: Gastric Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در پاتولوژی جراحی: سرطان معده

Advances in Surgical Pathology: Gastric Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Dongfeng Tan , Dongfeng Tan and Gregory Lauwers
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 14.6 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب پیشرفت ها در همودیافیلتراسیون
Advances in Hemodiafiltration
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در همودیافیلتراسیون

Advances in Hemodiafiltration
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Ayman Karkar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 9.5 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رویکرد عملی در اکوکاردیوگرافی مری
A Practical Approach to Transesophageal Echocardiography
نام کتاب:

دانلود کتاب رویکرد عملی در اکوکاردیوگرافی مری

A Practical Approach to Transesophageal Echocardiography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Albert C. Perrino Jr. and Scott T. Reeves
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تاریخچه بررسی رویداد پزشکی cGMP
A History of a cGMP Medical Event Investigation
نام کتاب:

دانلود کتاب تاریخچه بررسی رویداد پزشکی cGMP

A History of a cGMP Medical Event Investigation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Michael A. Brown
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس تشخیصی تومورهای دستگاه گوارش فوقانی: روش ترانس نازال ویدئو آندوسکوپی
A Diagnostic Atlas of Tumors of the Upper Aero-Digestive Tract: A Transnasal Video Endoscopic Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس تشخیصی تومورهای دستگاه گوارش فوقانی: روش ترانس نازال ویدئو آندوسکوپی

A Diagnostic Atlas of Tumors of the Upper Aero-Digestive Tract: A Transnasal Video Endoscopic Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Tim Price , Paul Montgomery , Martin Birchall and Patrick Gullane
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جامع هسته سوزن بیوپسی از پستان
A Comprehensive Guide to Core Needle Biopsies of the Breast
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جامع هسته سوزن بیوپسی از پستان

A Comprehensive Guide to Core Needle Biopsies of the Breast
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Sandra J. Shin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 153.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر