موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب  پردازش تصویر در عوامل مرتبط دیابتی
Image Processing in Diabetic Related Causes
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش تصویر در عوامل مرتبط دیابتی

Image Processing in Diabetic Related Causes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Amit Kumar and Fahimuddin Shaik
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پردازش تصویر و جذب با استفاده از پایتون
Image Processing and Acquisition using Python
نام کتاب:

دانلود کتاب پردازش تصویر و جذب با استفاده از پایتون

Image Processing and Acquisition using Python
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Ravishankar Chityala and Sridevi Pudipeddi
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های چشم متداول و مدیریت آنها
Common Eye Diseases and their Management
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های چشم متداول و مدیریت آنها

Common Eye Diseases and their Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Nicholas R. Galloway , Winfried M. K. Amoaku , Peter H. Galloway and Andrew C. Browning
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 14.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای بالینی کنتاکت لنز
Clinical Manual of Contact Lenses
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای بالینی کنتاکت لنز

Clinical Manual of Contact Lenses
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » چشم پزشکی
نویسنده: Edward S. Bennett and Vinita Allee Henry
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 18.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های عفونی بالینی
Clinical Infectious Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های عفونی بالینی

Clinical Infectious Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیماریهای عفونی
نویسنده: David Schlossberg
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 31.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جنبه های بالینی و آزمایشگاهی متابولیسم آهن ، کم خونی: مفاهیم جدیدی در بدخیمی کم خونی و بیماری های کلیوی و روماتیسم
Clinical Aspects and Laboratory. Iron Metabolism, Anemias: Novel concepts in the anemias of malignancies and renal and rheumatoid diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب جنبه های بالینی و آزمایشگاهی متابولیسم آهن ، کم خونی: مفاهیم جدیدی در بدخیمی کم خونی و بیماری های کلیوی و روماتیسم

Clinical Aspects and Laboratory. Iron Metabolism, Anemias: Novel concepts in the anemias of malignancies and renal and rheumatoid diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Manfred Wick , Germar-Michael Pinggera and Paul Lehmann
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماریهای مزمن: تاثیر و مداخله
Chronic Illness: Impact And Intervention
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماریهای مزمن: تاثیر و مداخله

Chronic Illness: Impact And Intervention
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » علائم تشخیصی
نویسنده: Ilene Morof Lubkin and Pamala D. Larsen
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی کودکان: تاریخچه جهانی
Children's Surgery: A Worldwide History
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی کودکان: تاریخچه جهانی

Children's Surgery: A Worldwide History
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: John G. Raffensperger
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مطالعات موردی برای مدیریت اطلاعات سلامت
Case Studies for Health Information Management
نام کتاب:

دانلود کتاب مطالعات موردی برای مدیریت اطلاعات سلامت

Case Studies for Health Information Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Patricia Schnering , Nanette B. Sayles and Charlotte McCuen
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کانابینوئیدها در سلامت و بیماری
Cannabinoids in Health and Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب کانابینوئیدها در سلامت و بیماری

Cannabinoids in Health and Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Rosaria Meccariello and Rosanna Chianese
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 8.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درد سرطان: بررسی، تشخیص و مدیریت
Cancer Pain: Assessment, Diagnosis, and Management
نام کتاب:

دانلود کتاب درد سرطان: بررسی، تشخیص و مدیریت

Cancer Pain: Assessment, Diagnosis, and Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Dermot R. Fitzgibbon and John D. Loeser
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محدوده بیومدیکال: شواهد و بلاغت در علم جدید پزشکی جایگزین
Bounding Biomedicine: Evidence and Rhetoric in the New Science of Alternative Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب محدوده بیومدیکال: شواهد و بلاغت در علم جدید پزشکی جایگزین

Bounding Biomedicine: Evidence and Rhetoric in the New Science of Alternative Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب مکمل و جایگزین
نویسنده: Colleen Derkatch
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از دستگاه گوارش فوقانی و گوش
Biopsy Interpretation of the Upper Aerodigestive Tract and Ear
نام کتاب:

دانلود کتاب تفسیر نمونه برداری از دستگاه گوارش فوقانی و گوش

Biopsy Interpretation of the Upper Aerodigestive Tract and Ear
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Edward B Stelow and Stacey Mills
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 30.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اوتیسم و توجه مشترک: رشد، علوم اعصاب و  اصول بالینی
Autism and Joint Attention: Development, Neuroscience, and Clinical Fundamentals
نام کتاب:

دانلود کتاب اوتیسم و توجه مشترک: رشد، علوم اعصاب و اصول بالینی

Autism and Joint Attention: Development, Neuroscience, and Clinical Fundamentals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Peter C. Mundy
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس هیستوپاتولوژی دهان و فک و صورت
Atlas of Oral and Maxillofacial Histopathology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس هیستوپاتولوژی دهان و فک و صورت

Atlas of Oral and Maxillofacial Histopathology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پاتولوژی
نویسنده: Harry S. Lumerman and Robert B. Bowe
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 63.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس جراحی های کم تهاجمی زیبایی: جوانسازی صورت با لیپوفیلینگ حجمی
Atlas of Minimally Invasive Facelift: Facial Rejuvenation with Volumetric Lipofilling
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس جراحی های کم تهاجمی زیبایی: جوانسازی صورت با لیپوفیلینگ حجمی

Atlas of Minimally Invasive Facelift: Facial Rejuvenation with Volumetric Lipofilling
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Jose Maria Serra-Renom and Jose Maria Serra-Mestre
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 10 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس سیتوپاتولوژی زنان
Atlas of Gynecologic Cytopathology: with Histopathologic Correlations
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس سیتوپاتولوژی زنان

Atlas of Gynecologic Cytopathology: with Histopathologic Correlations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Christopher J. VandenBussche , Syed Z. , Dorothy L. Rosenthal and Russell Vang
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 26.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رادیولوژی اورژانس: سیستم عروقی، قفسه سینه، شکم و لگن، و سیستم تولید مثل
Atlas of Emergency Radiology: Vascular System, Chest, Abdomen and Pelvis, and Reproductive System
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رادیولوژی اورژانس: سیستم عروقی، قفسه سینه، شکم و لگن، و سیستم تولید مثل

Atlas of Emergency Radiology: Vascular System, Chest, Abdomen and Pelvis, and Reproductive System
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Rita Agarwala
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 99 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت آرتروسکوپی شکستگی دیستال رادیوس
Arthroscopic Management of Distal Radius Fractures
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت آرتروسکوپی شکستگی دیستال رادیوس

Arthroscopic Management of Distal Radius Fractures
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Francisco del Piñal , Riccardo Luchetti and Christophe Mathoulin
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 26 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سیستم اجمالی ارتوپدی و تروما، چاپ چهارم
Apley and Solomon's Concise System of Orthopaedics and Trauma, Fourth Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب سیستم اجمالی ارتوپدی و تروما، چاپ چهارم

Apley and Solomon's Concise System of Orthopaedics and Trauma, Fourth Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Louis Solomon , David J. Warwick and Selvadurai Nayagam
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 48.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر