موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جراحی اکولوپلاستیک
Oculoplastic Surgery, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی اکولوپلاستیک

Oculoplastic Surgery, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Brian Leatherbarrow
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 37.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  آنالیز 3D ریزساختار قلبی: تعیین جهت گیری های فیبر و صفحه
3D Analysis of the Myocardial Microstructure: Determination of Fiber and Sheet Orientations
نام کتاب:

دانلود کتاب آنالیز 3D ریزساختار قلبی: تعیین جهت گیری های فیبر و صفحه

3D Analysis of the Myocardial Microstructure: Determination of Fiber and Sheet Orientations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Johanna Maria Ticar
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب قوه ادراک پس از ضربه مغزی: تحقیقات کنونی و جهت آینده
Understanding Traumatic Brain Injury: Current Research and Future Directions
نام کتاب:

دانلود کتاب قوه ادراک پس از ضربه مغزی: تحقیقات کنونی و جهت آینده

Understanding Traumatic Brain Injury: Current Research and Future Directions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Harvey Levin , David Shum and Raymond Chan
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 12.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک اصلاح مراقبت بهداشت و سلامت: پر کردن شکاف میان تصور و واقعیت
Understanding Health Care Reform: Bridging the Gap Between Myth and Reality
نام کتاب:

دانلود کتاب درک اصلاح مراقبت بهداشت و سلامت: پر کردن شکاف میان تصور و واقعیت

Understanding Health Care Reform: Bridging the Gap Between Myth and Reality
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Arthur M. Feldman
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پژوهش اوایل دوران کودکی
The SAGE Handbook of Early Childhood Research
نام کتاب:

دانلود کتاب پژوهش اوایل دوران کودکی

The SAGE Handbook of Early Childhood Research
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Ann Farrell , Sharon L Kagan and E Kay M Tisdall
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان و جامعه
The SAGE Encyclopedia of Cancer and Society
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان و جامعه

The SAGE Encyclopedia of Cancer and Society
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Graham A. Colditz
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 30.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مخچه: جنبش یادگیری، زبان و مهارت های اجتماعی
The Cerebellum: Learning Movement, Language, and Social Skills
نام کتاب:

دانلود کتاب مخچه: جنبش یادگیری، زبان و مهارت های اجتماعی

The Cerebellum: Learning Movement, Language, and Social Skills
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Dianne M. Broussard
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اورولوژی
The 5 Minute Urology Consult
نام کتاب:

دانلود کتاب اورولوژی

The 5 Minute Urology Consult
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Leonard G. Gomella
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 15.7 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انعطاف پذیری و پیری: پژوهش و عمل
Resilience and Aging: Research and Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب انعطاف پذیری و پیری: پژوهش و عمل

Resilience and Aging: Research and Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Helen Lavretsky
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فعالیت های فیزیکی برای نسل جوان با معلولیت های شدید
Physical Activities for Young People With Severe Disabilities
نام کتاب:

دانلود کتاب فعالیت های فیزیکی برای نسل جوان با معلولیت های شدید

Physical Activities for Young People With Severe Disabilities
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » فیزیوتراپی
نویسنده: Lindsay Canales and Rebecca Lytle
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب عکاسی اطلس منطقه ای بیماریهای استخوانی: راهنمای تغییرات پاتولوژیک و عادی در اسکلت انسان
Photographic Regional Atlas of Bone Disease: A Guide to Pathologic and Normal Variations in the Human Skeleton
نام کتاب:

دانلود کتاب عکاسی اطلس منطقه ای بیماریهای استخوانی: راهنمای تغییرات پاتولوژیک و عادی در اسکلت انسان

Photographic Regional Atlas of Bone Disease: A Guide to Pathologic and Normal Variations in the Human Skeleton
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Robert W. Mann and David R. Hunt
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 36.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان تخمدان در افراد مسن
Ovarian Cancer in Elderly Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان تخمدان در افراد مسن

Ovarian Cancer in Elderly Patients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Gilles Freyer
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب علوم اعصاب
Neuroscience and Critique: Exploring the Limits of the Neurological Turn
نام کتاب:

دانلود کتاب علوم اعصاب

Neuroscience and Critique: Exploring the Limits of the Neurological Turn
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Jan De Vos and Ed Pluth
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب میکرو، مزو و ماکرو کانکتومیک مغز
Micro-, Meso- and Macro-Connectomics of the Brain
نام کتاب:

دانلود کتاب میکرو، مزو و ماکرو کانکتومیک مغز

Micro-, Meso- and Macro-Connectomics of the Brain
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Henry Kennedy , David C. Van Essen and Yves Christen
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 3.2 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درمان هدفمند بیماریهای روماتولوژی
Targeted Treatment of the Rheumatic Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب درمان هدفمند بیماریهای روماتولوژی

Targeted Treatment of the Rheumatic Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Michael H. Weisman , Michael E. Weinblatt and James S. Louie
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 63 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اکوسیستم ها و شبکه های اجتماعی موبایل در بهداشت و درمان
mHealth Ecosystems and Social Networks in Healthcare
نام کتاب:

دانلود کتاب اکوسیستم ها و شبکه های اجتماعی موبایل در بهداشت و درمان

mHealth Ecosystems and Social Networks in Healthcare
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بهداشت عمومی
نویسنده: Athina A. Lazakidou , Stelios Zimeras , Dimitra Iliopoulou and Dionysios-Dimitrios Koutsouris
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدیریت استئوآرتریت زانو در بیمار جوان و فعال: یک راهنمای عملی مبتنی بر شواهد برای پزشکان
Management of Knee Osteoarthritis in the Younger, Active Patient: An Evidence-Based Practical Guide for Clinicians
نام کتاب:

دانلود کتاب مدیریت استئوآرتریت زانو در بیمار جوان و فعال: یک راهنمای عملی مبتنی بر شواهد برای پزشکان

Management of Knee Osteoarthritis in the Younger, Active Patient: An Evidence-Based Practical Guide for Clinicians
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: David A. Parker
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانشجو موفقیت برای بهداشت حرفه ای کشور
Lippincott Williams & Wilkins' Student Success for Health Professionals
نام کتاب:

دانلود کتاب دانشجو موفقیت برای بهداشت حرفه ای کشور

Lippincott Williams & Wilkins' Student Success for Health Professionals
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Lippincott Williams & Wilkins
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 11.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی لاپاروسکوپی: نکات کلیدی، راه اندازی اتاق عمل و تجهیزات
Laparoscopic Surgery: Key Points, Operating Room Setup and Equipment
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی لاپاروسکوپی: نکات کلیدی، راه اندازی اتاق عمل و تجهیزات

Laparoscopic Surgery: Key Points, Operating Room Setup and Equipment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Giusto Pignata , Umberto Bracale and Fabrizio Lazzara
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 5.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سونوگرافی حین عمل در جراحی مغز و اعصاب
Intraoperative Ultrasound (IOUS) in Neurosurgery: From Standard B-mode to Elastosonography
نام کتاب:

دانلود کتاب سونوگرافی حین عمل در جراحی مغز و اعصاب

Intraoperative Ultrasound (IOUS) in Neurosurgery: From Standard B-mode to Elastosonography
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Francesco Prada , Luigi Solbiati , Alberto Martegani and Francesco DiMeco
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر