موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب EMQs در پزشکی بالینی چاپ دوم
EMQs in Clinical Medicine Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب EMQs در پزشکی بالینی چاپ دوم

EMQs in Clinical Medicine Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Irfan Syed , Zishan Syed
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب زوال عقل،
Dementia, 4th Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب زوال عقل،

Dementia, 4th Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: David Ames , Alistair Burns and John T. O'Brien
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 16.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیبروز کیستیک
Cystic Fibrosis
نام کتاب:

دانلود کتاب فیبروز کیستیک

Cystic Fibrosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Alex Horsley , Steve Cunningham and J Alastair Innes
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 7.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب شناسایی سرطان به کمک کامپیوتر و تشخیص
Computer-Aided Cancer Detection and Diagnosis: Recent Advances
نام کتاب:

دانلود کتاب شناسایی سرطان به کمک کامپیوتر و تشخیص

Computer-Aided Cancer Detection and Diagnosis: Recent Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Jinshan Tang and Sos S. Agaian
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 28.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مدل های محاسباتی مطبوع
Computational Models of Conditioning
نام کتاب:

دانلود کتاب مدل های محاسباتی مطبوع

Computational Models of Conditioning
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Nestor Schmajuk
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ایمپلنت حلزون
Cochlear Implants
نام کتاب:

دانلود کتاب ایمپلنت حلزون

Cochlear Implants
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوش٬ حلق و بینی
نویسنده: Susan B. Waltzman and J. Thomas Roland
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی بالینی
Clinical Electrophysiology Review, Second Edition
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی بالینی

Clinical Electrophysiology Review, Second Edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: George Klein and Eric Prystowsky
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 31.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آندرولوژی بالینی
Clinical Andrology: EAU/ESAU Course Guidelines
نام کتاب:

دانلود کتاب آندرولوژی بالینی

Clinical Andrology: EAU/ESAU Course Guidelines
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Lars Björndahl , Aleksander Giwercman , Herman Tournaye and Wolfang Weidner
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 7.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی بالینی قلب در جوانان
Clinical Cardiac Electrophysiology in the Young
نام کتاب:

دانلود کتاب الکتروفیزیولوژی بالینی قلب در جوانان

Clinical Cardiac Electrophysiology in the Young
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Macdonald Dick
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 9.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مراقبت از بیماران با بیمار ی جدی
Caring for the Seriously Ill Patient
نام کتاب:

دانلود کتاب مراقبت از بیماران با بیمار ی جدی

Caring for the Seriously Ill Patient
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مراقبت ها ویژه و اورژانس
نویسنده: Michael Macintosh and Tracey Moore
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ترمیم مغز پس از سکته مغزی
Brain Repair After Stroke
نام کتاب:

دانلود کتاب ترمیم مغز پس از سکته مغزی

Brain Repair After Stroke
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Steven C. Cramer and Randolph J. Nudo
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 3.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرجع اختلالات مغز
Brain Disorders Sourcebook
نام کتاب:

دانلود کتاب مرجع اختلالات مغز

Brain Disorders Sourcebook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Joyce Brennfleck and Ed. Shannon
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحریک مغز: روش ها و مداخلات
Brain Stimulation: Methodologies and Interventions
نام کتاب:

دانلود کتاب تحریک مغز: روش ها و مداخلات

Brain Stimulation: Methodologies and Interventions
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Irving Reti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 5.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب   MRI مغز استخوان: رویکرد مبتنی بر الگو
Bone Marrow MRI: A Pattern-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب MRI مغز استخوان: رویکرد مبتنی بر الگو

Bone Marrow MRI: A Pattern-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Lia Angela Moulopoulos and Vassilis Koutoulidis
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 24.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بافت شناسی استخوان
Bone Histology: An Anthropological Perspective
نام کتاب:

دانلود کتاب بافت شناسی استخوان

Bone Histology: An Anthropological Perspective
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Christian Crowder and Sam Stout
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 12.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تحلیل استخوان
Bone Resorption
نام کتاب:

دانلود کتاب تحلیل استخوان

Bone Resorption
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Felix Bronner , Mary C. Farach-Carson and Janet Rubin
سال انتشار: 2005
حجم فایل: 3.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیوند استخوان جایگزین و  مهندسی بازسازی کننده استخوان ، 2 نسخه MONO 6-2ND
Bone Graft Substitutes and Bone Regenerative Engineering
نام کتاب:

دانلود کتاب پیوند استخوان جایگزین و مهندسی بازسازی کننده استخوان ، 2 نسخه MONO 6-2ND

Bone Graft Substitutes and Bone Regenerative Engineering
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Cato Laurencin and Tao Jiang
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 18.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی دوسالانه ناباروری
Biennial Review of Infertility: Volume 3
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی دوسالانه ناباروری

Biennial Review of Infertility: Volume 3
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Peter N. Schlegel , Bart C.J.M. Fauser , Douglas T. Carrell , Catherine Racowsky
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال طیف اوتیسم: پیشرفت های اخیر
Autism Spectrum Disorder Recent Advances
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال طیف اوتیسم: پیشرفت های اخیر

Autism Spectrum Disorder Recent Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Michael Fitzgerald
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اوتیسم: روش آموزشی و درمانی
Autism: Educational and Therapeutic Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب اوتیسم: روش آموزشی و درمانی

Autism: Educational and Therapeutic Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Efrosini Kalyva
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر