موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بررسی دوسالانه ناباروری
Biennial Review of Infertility: Volume 3
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی دوسالانه ناباروری

Biennial Review of Infertility: Volume 3
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Peter N. Schlegel , Bart C.J.M. Fauser , Douglas T. Carrell , Catherine Racowsky
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اختلال طیف اوتیسم: پیشرفت های اخیر
Autism Spectrum Disorder Recent Advances
نام کتاب:

دانلود کتاب اختلال طیف اوتیسم: پیشرفت های اخیر

Autism Spectrum Disorder Recent Advances
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Michael Fitzgerald
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 10.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اوتیسم: روش آموزشی و درمانی
Autism: Educational and Therapeutic Approaches
نام کتاب:

دانلود کتاب اوتیسم: روش آموزشی و درمانی

Autism: Educational and Therapeutic Approaches
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اختلالات روانی و بیماریهای عصبی
نویسنده: Efrosini Kalyva
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


مدیریت فیبریلاسیون دهلیزی: روش عملی (آکسفورد قلب و عروق کتابخانه)
Management of Atrial Fibrillation: A Practical Approach (Oxford Cardiology Library)
نام کتاب:

مدیریت فیبریلاسیون دهلیزی: روش عملی (آکسفورد قلب و عروق کتابخانه)

Management of Atrial Fibrillation: A Practical Approach (Oxford Cardiology Library)
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Mohammad Shenasa , A. John Camm
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 4.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس های درمان عصبی  با داروهای بیحس کننده موضعی
Atlas of Neural Therapy With Local Anesthetics
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس های درمان عصبی با داروهای بیحس کننده موضعی

Atlas of Neural Therapy With Local Anesthetics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Mathias Dosch
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 93.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر آموزش پزشکی
An Introduction to Medical Teaching
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر آموزش پزشکی

An Introduction to Medical Teaching
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Kathryn Huggett , William B. Jeffries
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مقدمه ای بر ژنتیک پزشکی قانونی
An Introduction to Forensic Genetics
نام کتاب:

دانلود کتاب مقدمه ای بر ژنتیک پزشکی قانونی

An Introduction to Forensic Genetics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پزشکی قانونی و حقوقی
نویسنده: William Goodwin , Adrian Linacre and Sibte Hadi
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ااضافه کردن درمان مغز و اعصاب به تمرین خود: راهنمای درمانگر بالینی، نوروفیدبک و هدایت مغز
Adding Neurotherapy to Your Practice: Clinician's Guide to the ClinicalQ, Neurofeedback, and Braindriving
نام کتاب:

دانلود کتاب ااضافه کردن درمان مغز و اعصاب به تمرین خود: راهنمای درمانگر بالینی، نوروفیدبک و هدایت مغز

Adding Neurotherapy to Your Practice: Clinician's Guide to the ClinicalQ, Neurofeedback, and Braindriving
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Paul G Swingle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری و تدریس در پزشکی
ABC of Learning and Teaching in Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری و تدریس در پزشکی

ABC of Learning and Teaching in Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Peter Cantillon and Diana Wood
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب التیام بزرگترین مشکل بهداشتی ما
A Nation in Pain: Healing Our Biggest Health Problem
نام کتاب:

دانلود کتاب التیام بزرگترین مشکل بهداشتی ما

A Nation in Pain: Healing Our Biggest Health Problem
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Judy Foreman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس TNM
TNM Atlas
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس TNM

TNM Atlas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Christian Wittekind , H. Asamura and Leslie H. Sobin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 31 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اساس فیزیولوژیک بیماری متابولیک استخوان
The Physiological Basis of Metabolic Bone Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس فیزیولوژیک بیماری متابولیک استخوان

The Physiological Basis of Metabolic Bone Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Borje Edgar Christopher Nordin , Howard Arthur Morris and Paul Anderson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق زیستی
The Routledge Companion to Bioethics
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق زیستی

The Routledge Companion to Bioethics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: John D. Arras , Elizabeth Fenton and Rebecca Kukla
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رادیولوژی اورژانس
The Atlas of Emergency Radiology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رادیولوژی اورژانس

The Atlas of Emergency Radiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Jake Block, Martin I. Jordanov, Lawrence B. Stack and R. Jason Thurman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 47.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی اتصال مهره جمجمه
Surgery of the Craniovertebral Junction
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی اتصال مهره جمجمه

Surgery of the Craniovertebral Junction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Nicholas C. Bambakidis , Curtis A. Dickman , Robert F. Spetzler and Volker K.H. Sonntag
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 47.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موفقیت در مصاحبه دانشکده پزشکی شما
Succeed in Your Medical School Interview: Stand Out from the Crowd and Get into Your Chosen Medical School
نام کتاب:

دانلود کتاب موفقیت در مصاحبه دانشکده پزشکی شما

Succeed in Your Medical School Interview: Stand Out from the Crowd and Get into Your Chosen Medical School
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Christopher See
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای فرسایش کاتتر از فیبریلاسیون دهلیزی
Practical Guide to Catheter Ablation of Atrial Fibrillation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای فرسایش کاتتر از فیبریلاسیون دهلیزی

Practical Guide to Catheter Ablation of Atrial Fibrillation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Jonathan S. Steinberg , Pierre Jais and Hugh Calkins
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 56.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک لمس: آناتومی سطحی برای درمانگران فیزیکی
Palpation Techniques: Surface Anatomy for Physical Therapists
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک لمس: آناتومی سطحی برای درمانگران فیزیکی

Palpation Techniques: Surface Anatomy for Physical Therapists
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Bernhard Reichert
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 47.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرزهای جدید در کودکان پس از ضربه مغزی
New Frontiers in Pediatric Traumatic Brain Injury: An Evidence Base for Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مرزهای جدید در کودکان پس از ضربه مغزی

New Frontiers in Pediatric Traumatic Brain Injury: An Evidence Base for Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Cathy Catroppa , Vicki Anderson , Miriam Beauchamp and Keith Yeates
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعمال نفوذ ضعیف در خدمات جراحی: مقرون به صرفه، استاندارد، با کیفیت بالا، عملیات متمرکز بر بیمار
Leveraging Lean in Surgical Services: Creating a Cost Effective, Standardized, High Quality, Patient-Focused Operation
نام کتاب:

دانلود کتاب اعمال نفوذ ضعیف در خدمات جراحی: مقرون به صرفه، استاندارد، با کیفیت بالا، عملیات متمرکز بر بیمار

Leveraging Lean in Surgical Services: Creating a Cost Effective, Standardized, High Quality, Patient-Focused Operation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Joyce Kerpchar , Charles Protzman and George Mayzell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر