موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب ااضافه کردن درمان مغز و اعصاب به تمرین خود: راهنمای درمانگر بالینی، نوروفیدبک و هدایت مغز
Adding Neurotherapy to Your Practice: Clinician's Guide to the ClinicalQ, Neurofeedback, and Braindriving
نام کتاب:

دانلود کتاب ااضافه کردن درمان مغز و اعصاب به تمرین خود: راهنمای درمانگر بالینی، نوروفیدبک و هدایت مغز

Adding Neurotherapy to Your Practice: Clinician's Guide to the ClinicalQ, Neurofeedback, and Braindriving
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Paul G Swingle
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.4 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب یادگیری و تدریس در پزشکی
ABC of Learning and Teaching in Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب یادگیری و تدریس در پزشکی

ABC of Learning and Teaching in Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Peter Cantillon and Diana Wood
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب التیام بزرگترین مشکل بهداشتی ما
A Nation in Pain: Healing Our Biggest Health Problem
نام کتاب:

دانلود کتاب التیام بزرگترین مشکل بهداشتی ما

A Nation in Pain: Healing Our Biggest Health Problem
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Judy Foreman
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس TNM
TNM Atlas
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس TNM

TNM Atlas
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Christian Wittekind , H. Asamura and Leslie H. Sobin
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 31 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اساس فیزیولوژیک بیماری متابولیک استخوان
The Physiological Basis of Metabolic Bone Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس فیزیولوژیک بیماری متابولیک استخوان

The Physiological Basis of Metabolic Bone Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آلرژی و روماتولوژی
نویسنده: Borje Edgar Christopher Nordin , Howard Arthur Morris and Paul Anderson
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اخلاق زیستی
The Routledge Companion to Bioethics
نام کتاب:

دانلود کتاب اخلاق زیستی

The Routledge Companion to Bioethics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اخلاق پزشکی
نویسنده: John D. Arras , Elizabeth Fenton and Rebecca Kukla
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اطلس رادیولوژی اورژانس
The Atlas of Emergency Radiology
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس رادیولوژی اورژانس

The Atlas of Emergency Radiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Jake Block, Martin I. Jordanov, Lawrence B. Stack and R. Jason Thurman
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 47.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی اتصال مهره جمجمه
Surgery of the Craniovertebral Junction
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی اتصال مهره جمجمه

Surgery of the Craniovertebral Junction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Nicholas C. Bambakidis , Curtis A. Dickman , Robert F. Spetzler and Volker K.H. Sonntag
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 47.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب موفقیت در مصاحبه دانشکده پزشکی شما
Succeed in Your Medical School Interview: Stand Out from the Crowd and Get into Your Chosen Medical School
نام کتاب:

دانلود کتاب موفقیت در مصاحبه دانشکده پزشکی شما

Succeed in Your Medical School Interview: Stand Out from the Crowd and Get into Your Chosen Medical School
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Christopher See
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای عملی برای فرسایش کاتتر از فیبریلاسیون دهلیزی
Practical Guide to Catheter Ablation of Atrial Fibrillation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای عملی برای فرسایش کاتتر از فیبریلاسیون دهلیزی

Practical Guide to Catheter Ablation of Atrial Fibrillation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Jonathan S. Steinberg , Pierre Jais and Hugh Calkins
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 56.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تکنیک لمس: آناتومی سطحی برای درمانگران فیزیکی
Palpation Techniques: Surface Anatomy for Physical Therapists
نام کتاب:

دانلود کتاب تکنیک لمس: آناتومی سطحی برای درمانگران فیزیکی

Palpation Techniques: Surface Anatomy for Physical Therapists
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Bernhard Reichert
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 47.4 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مرزهای جدید در کودکان پس از ضربه مغزی
New Frontiers in Pediatric Traumatic Brain Injury: An Evidence Base for Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب مرزهای جدید در کودکان پس از ضربه مغزی

New Frontiers in Pediatric Traumatic Brain Injury: An Evidence Base for Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Cathy Catroppa , Vicki Anderson , Miriam Beauchamp and Keith Yeates
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اعمال نفوذ ضعیف در خدمات جراحی: مقرون به صرفه، استاندارد، با کیفیت بالا، عملیات متمرکز بر بیمار
Leveraging Lean in Surgical Services: Creating a Cost Effective, Standardized, High Quality, Patient-Focused Operation
نام کتاب:

دانلود کتاب اعمال نفوذ ضعیف در خدمات جراحی: مقرون به صرفه، استاندارد، با کیفیت بالا، عملیات متمرکز بر بیمار

Leveraging Lean in Surgical Services: Creating a Cost Effective, Standardized, High Quality, Patient-Focused Operation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Joyce Kerpchar , Charles Protzman and George Mayzell
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 19.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب INT- درمان تلفیقی عصب شناختی برای بیماران اسکیزوفرنی
INT-Integrated Neurocognitive Therapy for Schizophrenia Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب INT- درمان تلفیقی عصب شناختی برای بیماران اسکیزوفرنی

INT-Integrated Neurocognitive Therapy for Schizophrenia Patients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Volker Roder and Daniel R. Müller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی انسان
Human Anatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی انسان

Human Anatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Kenneth S Saladin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 76.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونه ما  درباره دمانس (زوال عقل) فکر می کنیم
How We Think About Dementia: Personhood, Rights, Ethics, the Arts and What They Mean for Care
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونه ما درباره دمانس (زوال عقل) فکر می کنیم

How We Think About Dementia: Personhood, Rights, Ethics, the Arts and What They Mean for Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Julian C. Hughes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای طراحی تمرین  پزشکی
Handbook of Concierge Medical Practice Design
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای طراحی تمرین پزشکی

Handbook of Concierge Medical Practice Design
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Maria K. Todd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سی تی کولونوگرافی: راهنمای بالینی
CT Colonography: A Guide for Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب سی تی کولونوگرافی: راهنمای بالینی

CT Colonography: A Guide for Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Thomas Mang and Wolfgang Schima
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلج مغزی
Cerebral Palsy: Science and Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب فلج مغزی

Cerebral Palsy: Science and Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Bernard Dan , Margaret Mayston , Nigel Paneth and Lewis Rosenbloom
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 33.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشکیل عروق خونی (آنژیوژنز) مغزی: روش ها و پروتکل ها
Cerebral Angiogenesis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تشکیل عروق خونی (آنژیوژنز) مغزی: روش ها و پروتکل ها

Cerebral Angiogenesis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Richard Milner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر