موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب INT- درمان تلفیقی عصب شناختی برای بیماران اسکیزوفرنی
INT-Integrated Neurocognitive Therapy for Schizophrenia Patients
نام کتاب:

دانلود کتاب INT- درمان تلفیقی عصب شناختی برای بیماران اسکیزوفرنی

INT-Integrated Neurocognitive Therapy for Schizophrenia Patients
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Volker Roder and Daniel R. Müller
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 9.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آناتومی انسان
Human Anatomy
نام کتاب:

دانلود کتاب آناتومی انسان

Human Anatomy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Kenneth S Saladin
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 76.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونه ما  درباره دمانس (زوال عقل) فکر می کنیم
How We Think About Dementia: Personhood, Rights, Ethics, the Arts and What They Mean for Care
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونه ما درباره دمانس (زوال عقل) فکر می کنیم

How We Think About Dementia: Personhood, Rights, Ethics, the Arts and What They Mean for Care
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » سالمندان و علم پیر شناسی
نویسنده: Julian C. Hughes
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 0.7 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای طراحی تمرین  پزشکی
Handbook of Concierge Medical Practice Design
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای طراحی تمرین پزشکی

Handbook of Concierge Medical Practice Design
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Maria K. Todd
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سی تی کولونوگرافی: راهنمای بالینی
CT Colonography: A Guide for Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب سی تی کولونوگرافی: راهنمای بالینی

CT Colonography: A Guide for Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Thomas Mang and Wolfgang Schima
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 13.5 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فلج مغزی
Cerebral Palsy: Science and Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب فلج مغزی

Cerebral Palsy: Science and Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Bernard Dan , Margaret Mayston , Nigel Paneth and Lewis Rosenbloom
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 33.9 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تشکیل عروق خونی (آنژیوژنز) مغزی: روش ها و پروتکل ها
Cerebral Angiogenesis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب تشکیل عروق خونی (آنژیوژنز) مغزی: روش ها و پروتکل ها

Cerebral Angiogenesis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Richard Milner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سرطان پستان: روش ها و پروتکل ها
Breast Cancer: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب سرطان پستان: روش ها و پروتکل ها

Breast Cancer: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Jian Cao
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب سندرم متابولیک: کتاب راهنمای جامع
Metabolic Syndrome: A Comprehensive Textbook
نام کتاب:

دانلود کتاب سندرم متابولیک: کتاب راهنمای جامع

Metabolic Syndrome: A Comprehensive Textbook
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Rexford S. Ahima
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 15.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب دانلود کتاب تصویربرداری از بیماری های التهابی پریآنال (اطراف مقعد)
Imaging of Perianal Inflammatory Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب دانلود کتاب تصویربرداری از بیماری های التهابی پریآنال (اطراف مقعد)

Imaging of Perianal Inflammatory Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Massimo Tonolini and Giovanni Maconi
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 8.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویر برداری عروق کرونر
Imaging Coronary Arteries
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویر برداری عروق کرونر

Imaging Coronary Arteries
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: David A. Dowe , Massimo Fioranelli and Paolo Pavone
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.4 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اندازه گیری کشش بافت نرم در Vivo: تکنیک ها و کاربردها
Measurement of Soft Tissue Elasticity in Vivo: Techniques and Applications
نام کتاب:

دانلود کتاب اندازه گیری کشش بافت نرم در Vivo: تکنیک ها و کاربردها

Measurement of Soft Tissue Elasticity in Vivo: Techniques and Applications
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » مهندسی بافت و طب احیاء کننده
نویسنده: Yan-Ping Huang and Yong-Ping Zheng
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 11.1 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بررسی پزشکی مستقل بیمارستان
Absolute Hospital Medicine Review: An Intensive Question & Answer Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب بررسی پزشکی مستقل بیمارستان

Absolute Hospital Medicine Review: An Intensive Question & Answer Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Kevin Conrad
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای ضروری برای انعقاد خون
Essential Guide to Blood Coagulation
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای ضروری برای انعقاد خون

Essential Guide to Blood Coagulation
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Jovan P. Antovic and Margareta Blombäck
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب القایی تشکیل استخوان در پستانداران
Induction of Bone Formation in Primates: The Transforming Growth Factor-beta 3
نام کتاب:

دانلود کتاب القایی تشکیل استخوان در پستانداران

Induction of Bone Formation in Primates: The Transforming Growth Factor-beta 3
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آناتومی و فیزیولوژی
نویسنده: Ugo Ripamonti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 57.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب تصویربرداری در سرطان
Husband and Reznek's Imaging in Oncology, 3rd edition
نام کتاب:

دانلود کتاب تصویربرداری در سرطان

Husband and Reznek's Imaging in Oncology, 3rd edition
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Janet Husband and Rodney H. Reznek
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 85.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی توسعه حرفه بهداشت و درمان شما: راهنمای استخدام و توسعه حرفه ای
How to Develop Your Healthcare Career: A Guide to Employability and Professional Development
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی توسعه حرفه بهداشت و درمان شما: راهنمای استخدام و توسعه حرفه ای

How to Develop Your Healthcare Career: A Guide to Employability and Professional Development
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Lisa E. Taylor
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 1.3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیزیک پرتو درمانی
Hendee's Radiation Therapy Physics
نام کتاب:

دانلود کتاب فیزیک پرتو درمانی

Hendee's Radiation Therapy Physics
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: Todd Pawlicki , Daniel J. Scanderbeg and George Starkschall
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 19.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای جنبش دستگاه گوارش و اختلالات عملکردی
Handbook of Gastrointestinal Motility and Functional Disorders
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای جنبش دستگاه گوارش و اختلالات عملکردی

Handbook of Gastrointestinal Motility and Functional Disorders
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Satish S.C. Rao , Henry Parkman and Richard McCallum
سال انتشار: 2016
حجم فایل: 7.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب معاینات تروما
Get Through Trauma Examinations
نام کتاب:

دانلود کتاب معاینات تروما

Get Through Trauma Examinations
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی
نویسنده: Saran Shantikumar , Andrew Paul Monk and James Wigley
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر