موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب بیهوشی و بیماری های گوش و حلق و بینی
Anesthesiology and Otolaryngology
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی و بیماری های گوش و حلق و بینی

Anesthesiology and Otolaryngology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Adam I. Levine , Satish Govindaraj and Samuel DeMaria
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 16.5 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیهوشی بجهت تروما: شواهد و چالش های جدید
Anesthesia for Trauma: New Evidence and New Challenges
نام کتاب:

دانلود کتاب بیهوشی بجهت تروما: شواهد و چالش های جدید

Anesthesia for Trauma: New Evidence and New Challenges
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » بیهوشی
نویسنده: Corey S. Scher
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 9.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آنمی در سالمندان
Anemia in the Elderly
نام کتاب:

دانلود کتاب آنمی در سالمندان

Anemia in the Elderly
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » خون شناسی
نویسنده: Lodovico Balducci , William B. Ershler and John M. Bennett
سال انتشار: 2007
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب آندرولوژی: بهداشت باروری مردان و اختلال در عملکرد
Andrology: Male Reproductive Health and Dysfunction
نام کتاب:

دانلود کتاب آندرولوژی: بهداشت باروری مردان و اختلال در عملکرد

Andrology: Male Reproductive Health and Dysfunction
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Eberhard Nieschlag , Hermann M. Behre and Susan Nieschlag
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 18.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب اطلس سرطان AJCC
AJCC Cancer Staging Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب اطلس سرطان AJCC

AJCC Cancer Staging Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Stephen Edge , David R. Byrd , Carolyn C. Compton , April G. Fritz , Frederick L. Greene and Andrew Trotti
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 50 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی زیبایی جدار شکم
Aesthetic Surgery of the Abdominal Wall
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی زیبایی جدار شکم

Aesthetic Surgery of the Abdominal Wall
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » جراحی پلاستیک و زیبایی
نویسنده: Melvin A. Shiffman , Sid Mirrafati
سال انتشار: 2011
حجم فایل: 13.8 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در پزشکی عروق
Advances in Vascular Medicine
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در پزشکی عروق

Advances in Vascular Medicine
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: David Abraham , Clive Handler , Michael Dashwood and Gerry Coghlan
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در انکولوژی سطح صفاقی
Advances in Peritoneal Surface Oncology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در انکولوژی سطح صفاقی

Advances in Peritoneal Surface Oncology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: S. González-Moreno
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 6.1 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفتها در فیزیولوژی جنینی و نوزادی
Advances in Fetal and Neonatal Physiology
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفتها در فیزیولوژی جنینی و نوزادی

Advances in Fetal and Neonatal Physiology
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Lubo Zhang and Charles A. Ducsay
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت و استانداردهای فنی در جراحی مغز و اعصاب دوره ۴۲
Advances and Technical Standards in Neurosurgery Volume 42
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت و استانداردهای فنی در جراحی مغز و اعصاب دوره ۴۲

Advances and Technical Standards in Neurosurgery Volume 42
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Johannes Schramm
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در پردازش سیگنال قلب
Advances in Cardiac Signal Processing
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در پردازش سیگنال قلب

Advances in Cardiac Signal Processing
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: U. Rajendra Acharya , Suri Jasjit , J.A.E Spaan , Shankar M. Krishnan and Biocom Technologies
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 17.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت و استانداردهای فنی در جراحی مغز و اعصاب-جلد ۳۳
Advances and Technical Standards in Neurosurgery, Vol. 33
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت و استانداردهای فنی در جراحی مغز و اعصاب-جلد ۳۳

Advances and Technical Standards in Neurosurgery, Vol. 33
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: J. D. Pickard , N. Akalan and C. Di Rocco
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 5.6 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب ارزیابی پیشرفته اطفال
Advanced Pediatric Assessment
نام کتاب:

دانلود کتاب ارزیابی پیشرفته اطفال

Advanced Pediatric Assessment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » طب اطفال
نویسنده: Ellen M. Chiocca
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درد و درمان
Pain and Treatment
نام کتاب:

دانلود کتاب درد و درمان

Pain and Treatment
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ارتوپدی و توانبخشی
نویسنده: Gabor B. Racz and Carl E. Noe
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 14.1 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب پیشرفت ها در سرطان پروستات
Advances in Prostate Cancer
نام کتاب:

دانلود کتاب پیشرفت ها در سرطان پروستات

Advances in Prostate Cancer
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Gerhard Hamilton
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت: 20,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فیبروز کیستیک (سیستیک فیبروزیس)
Cystic Fibrosis
نام کتاب:

دانلود کتاب فیبروز کیستیک (سیستیک فیبروزیس)

Cystic Fibrosis
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » ریه و مجاری تنفسی
نویسنده: Marcus A. Mall and J. Stuart Elborn
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 3.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیولوژی مداخله ای عروق: شواهد موجود در جراحی اندوواسکولار
Vascular Interventional Radiology: Current Evidence in Endovascular Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیولوژی مداخله ای عروق: شواهد موجود در جراحی اندوواسکولار

Vascular Interventional Radiology: Current Evidence in Endovascular Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Mark G. Cowling
سال انتشار: 2012
حجم فایل: 6.3 مگابایت
قیمت: 25,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگونگی ارزیابی دانش آموزان و کارآموزان در پزشکی و بهداشت
How to Assess Students and Trainees in Medicine and Health
نام کتاب:

دانلود کتاب چگونگی ارزیابی دانش آموزان و کارآموزان در پزشکی و بهداشت

How to Assess Students and Trainees in Medicine and Health
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Olwyn M. R. Westwood , Ann Griffin and Frank C. Hay
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 3.1 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب هموسیستئین در ساختار پروتئین / عملکرد و بیماری وابسته به انسان
Homocysteine in Protein Structure/Function and Human Disease: Chemical Biology of Homocysteine-containing Proteins
نام کتاب:

دانلود کتاب هموسیستئین در ساختار پروتئین / عملکرد و بیماری وابسته به انسان

Homocysteine in Protein Structure/Function and Human Disease: Chemical Biology of Homocysteine-containing Proteins
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: Hieronim Jakubowski
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.3 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب چگالی بالا، چربی خون، و بیماریهای قلبی و عروقی
High Density Lipoproteins, Dyslipidemia, and Coronary Heart Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب چگالی بالا، چربی خون، و بیماریهای قلبی و عروقی

High Density Lipoproteins, Dyslipidemia, and Coronary Heart Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Ernst J. Schaefer
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 13.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر