موضوعات کتاب ها

دانلود کتاب جراحی ترمیمی مغز و اعصاب
Reconstructive Neurosurgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی ترمیمی مغز و اعصاب

Reconstructive Neurosurgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Wen-Ta Chiu , Ming-Chien Kao , Ching-Chang Hung , Lin Shinn-Zong , Han-Jung Chen
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 24.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب اساس منطقی برای ترجمه بالینی در درمان سکته مغزی
Rational Basis for Clinical Translation in Stroke Therapy
نام کتاب:

دانلود کتاب اساس منطقی برای ترجمه بالینی در درمان سکته مغزی

Rational Basis for Clinical Translation in Stroke Therapy
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Giuseppe Micieli and Diana Amantea
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 1.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی رادیکال و ترمیمی سرطان زنان
Radical and Reconstructive Gynecologic Cancer Surgery
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی رادیکال و ترمیمی سرطان زنان

Radical and Reconstructive Gynecologic Cancer Surgery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Robert Bristow and Dennis Chi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 26.3 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب مبادی اولیه رادیوتراپی و بررسی: مفاهیم اساسی و پروتکل
Radiation Oncology Primer and Review: Essential Concepts and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب مبادی اولیه رادیوتراپی و بررسی: مفاهیم اساسی و پروتکل

Radiation Oncology Primer and Review: Essential Concepts and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: George Rodrigues, Vikram Velker and Lara Best
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.7 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب رادیوتراپی: موارد دشوار و مدیریت عملی
Radiation Oncology: Difficult Cases and Practical Management
نام کتاب:

دانلود کتاب رادیوتراپی: موارد دشوار و مدیریت عملی

Radiation Oncology: Difficult Cases and Practical Management
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » پرتو درمانی
نویسنده: William Small Jr. , Tim R. Williams and Eric D. Donnelly
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 6.8 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غدد درون ریز و دیابت
Oxford Handbook of Endocrinology and Diabetes
نام کتاب:

دانلود کتاب غدد درون ریز و دیابت

Oxford Handbook of Endocrinology and Diabetes
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » غدد و متابولیسم
نویسنده: John Wass and Katharine Owen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 2.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب فشار خون شریانی ریوی
Pulmonary Arterial Hypertension
نام کتاب:

دانلود کتاب فشار خون شریانی ریوی

Pulmonary Arterial Hypertension
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: J. A. Barbera and A. J. Peacock
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 1.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب غربالگری MRI کل بدن
Whole-body MRI Screening
نام کتاب:

دانلود کتاب غربالگری MRI کل بدن

Whole-body MRI Screening
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Ralf Puls and Norbert Hosten
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 15.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بدخیمی های به خوبی تمایز یافته: دیدگاه های جدید
Well-Differentiated Malignancies: New Perspectives
نام کتاب:

دانلود کتاب بدخیمی های به خوبی تمایز یافته: دیدگاه های جدید

Well-Differentiated Malignancies: New Perspectives
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Xichun Sun
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 25.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انکولوژی
Oncology Boards Flash Review
نام کتاب:

دانلود کتاب انکولوژی

Oncology Boards Flash Review
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » تومور شناسی
نویسنده: Francis P. Worden and Rami N. Khoriaty
سال انتشار: 2013
حجم فایل: 2.6 مگابایت
قیمت: 30,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب صوت درمانی: مطالعات بالینی
Voice Therapy: Clinical Case Studies
نام کتاب:

دانلود کتاب صوت درمانی: مطالعات بالینی

Voice Therapy: Clinical Case Studies
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » آموزش پزشکی
نویسنده: Joseph C. Stemple and Edie R. Hapner
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.8 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب انجماد شیشه ای در تولید مثل کمکی: راهنمای کاربر
Vitrification in Assisted Reproduction: A User's Manual
نام کتاب:

دانلود کتاب انجماد شیشه ای در تولید مثل کمکی: راهنمای کاربر

Vitrification in Assisted Reproduction: A User's Manual
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » زنان و زایمان
نویسنده: Gautam N. Allahbadia , Masashige Kuwayama , Goral Gandhi
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 2.9 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب کولونوسکوپی مجازی: راهنمای عملی
Virtual Colonoscopy: A Practical Guide
نام کتاب:

دانلود کتاب کولونوسکوپی مجازی: راهنمای عملی

Virtual Colonoscopy: A Practical Guide
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » رادیولوژی، تصویر برداری، پرتو نگاری
نویسنده: Philippe Lefere and Stefàan Gryspeerdt
سال انتشار: 2010
حجم فایل: 22 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


 دانلود کتاب مورفوژنز عروق: روش ها و پروتکل ها
Vascular Morphogenesis: Methods and Protocols
نام کتاب:

دانلود کتاب مورفوژنز عروق: روش ها و پروتکل ها

Vascular Morphogenesis: Methods and Protocols
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Domenico Ribatti
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 14.4 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب بیماری های دریچه قلب
Valvular Heart Disease
نام کتاب:

دانلود کتاب بیماری های دریچه قلب

Valvular Heart Disease
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Andrew Wang and Thomas M. Bashore
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 16.9 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب جراحی رباتیک اورولوژیک در عمل بالینی
Urologic Robotic Surgery in Clinical Practice
نام کتاب:

دانلود کتاب جراحی رباتیک اورولوژیک در عمل بالینی

Urologic Robotic Surgery in Clinical Practice
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Prokar Dasgupta
سال انتشار: 2008
حجم فایل: 2.5 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب  پروتئومیک ادرار در کشف نشانگر بیماری کلیه
Urine Proteomics in Kidney Disease Biomarker Discovery
نام کتاب:

دانلود کتاب پروتئومیک ادرار در کشف نشانگر بیماری کلیه

Urine Proteomics in Kidney Disease Biomarker Discovery
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » اورولوژی و نفرولوژی
نویسنده: Youhe Gao
سال انتشار: 2015
حجم فایل: 3.6 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب درک سرطان کبد
Understanding Liver Cancer: A Tale of Two Diseases
نام کتاب:

دانلود کتاب درک سرطان کبد

Understanding Liver Cancer: A Tale of Two Diseases
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » گوارش و کبد
نویسنده: Brian I. Carr
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 4.2 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب راهنمای الکتروکاردیوگرام: رویکرد مبتنی بر شواهد
The ECG Manual: An Evidence-Based Approach
نام کتاب:

دانلود کتاب راهنمای الکتروکاردیوگرام: رویکرد مبتنی بر شواهد

The ECG Manual: An Evidence-Based Approach
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » قلب و عروق
نویسنده: Marc Gertsch
سال انتشار: 2009
حجم فایل: 21.2 مگابایت
قیمت: رایگان

دانلود کتاب توضیحات بیشتر
   


دانلود کتاب محاسبات دندریت: از ساختار تا عملکرد
The Computing Dendrite: From Structure to Function
نام کتاب:

دانلود کتاب محاسبات دندریت: از ساختار تا عملکرد

The Computing Dendrite: From Structure to Function
شاخه: کتاب » علوم سلامت و پزشکی » پزشکی » نورولوژی، مغز و اعصاب
نویسنده: Hermann Cuntz , Michiel W.H. Remme and Benjamin Torben-Nielsen
سال انتشار: 2014
حجم فایل: 16.7 مگابایت
قیمت: 35,000 ریال

دانلود کتاب توضیحات بیشتر